Waar staat ChatGPT voor?

“ChatGPT” staat voor “Chat Generative Pre-trained Transformer”. Laten we het uiteenrafelen:

– Chat: Dit verwijst naar de gebruikstoepassing van het model, namelijk chatten of conversatie.

– Generative: Dit betekent dat het model nieuwe inhoud kan genereren op basis van de informatie waarmee het is getraind.

– Pre-trained: Dit betekent dat het model is voorgetraind op een grote hoeveelheid tekst voordat het is verfijnd voor specifieke taken.

– Transformer: Dit is een type machine learning model dat wordt gebruikt voor taken zoals tekstgeneratie, vertaling en meer.

Dus, in eenvoudige bewoordingen, is ChatGPT een model dat is getraind om conversaties te voeren met behulp van de Transformer-architectuur.